Lärande Grundskola firar ett framgångsrikt första år

3 oktober 2023

Det är med stor glädje och stolthet som Lärande Grundskola firar sitt första år av verksamhet. För ett år sen inleddes en resa för våra grundskolor, med uppdaterat varumärke, löfte till våra elever och tillhörande arbetssätt. Allt för att kunna erbjuda en skola för en ny tid. Här kan du läsa mer om resan fram till idag och vad som väntar framöver.

Lärande Grundskola firar ett framgångsrikt första år

En skola för en ny tid 

Samhällsutvecklingen kräver att även skolan utvecklas. Lärande Grundskola har tagits fram för att möta de behoven. Vår dagliga verksamhet utgår ifrån en modell som vi valt att kalla för Lärandemodellen, där de mest centrala delarna beskriver hur vi arbetar för att skapa ökad trygghet för våra elever och utifrån det sen låta dem uppleva ett meningsfullt lärande.  


– Det första året med Lärande Grundskola har varit lärorikt, utmanande, spännande och fantastiskt kul, berättar Lina Sabir Gül, Team 3 Lärande Grundskola Fresta, och fortsätter: 


– Den stora skillnaden är att vi nu jobbar i ämnesintegrerade uppdrag där vi alltså kombinerar centralt innehåll från flera olika ämnen. Det finns en mening och ett värde i uppdragen som skapar nyfikenhet och engagemang hos eleverna på ett helt annat sätt än vad jag tidigare upplevt, vilket känns fantastiskt kul. Att jobba utifrån ett tvålärarsystem, där vi följer eleverna genom hela deras skoldag, gör också att elevernas bedömning blir mer likvärdig, eftersom vi är fler som ser deras kunskapsutveckling. 


Marina Malmqvist, VD för Lärande Förskolor och Grundskolor AB, är stolt över arbetet som gjorts av alla skolledare och medarbetare på Lärande Grundskolor det senaste året.  


– Lärandemodellen är framtagen utifrån utgångspunkten hur vi skulle vilja att en skola fungerade om vi startade den idag, men det har verkligen gått över förväntan att implementera den på våra befintliga verksamheter. Det förstår vi av både elevers och vårdnadshavares feedback. Vi har alla gått in i det här utvecklingsarbetet tillsammans och jag ser fram emot att vi nu ska ta nästa steg mot ett meningsfullt lärande för våra elever och vidare skol- och samhällsutveckling.  


Nästa steg på resan 

– Under vårt första år har elevers och medarbetares positiva reaktioner på vår nya Lärandemodell visat att vi är på rätt väg. I vårt fortsatta arbete framåt får vi också möjlighet att både fördjupa arbetet med Lärandemodellens olika delar och följa upp för att säkerställa att den leder till ökad trygghet och högre kvalitet för alla våra elever. Det är ett spännande och viktigt arbete, säger Marina.  


Diana Löfberg, Förskoleklass Lärande Grundskola Östra, är också redo att ta nästa steg:  


– Efter att ha fokuserat mycket på att greppa arbetssätten, för att kunna leda mina kollegor i dem finns det nu utrymme att få djupdyka i det värdeskapande, meningsfulla lärandet. Där har vi kärnan - vi märker ju hur viktigt det är att ge eleverna kopplingen mellan det de lär sig och världen utanför skolan, för att de ska få en positiv och glad inställning till sitt lärande!