Fresta

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Fresta.

Ställ dig i kö

Kommande aktiviteter

Träffa oss på våra aktiviteter!

Alla aktiviteter

Välkommen till Fresta

Välkommen till skolan mitt i byn. Fresta är en F-5 skola där vi arbetar ämnesövergripande i sammanhang och tillsammans i våra team. Våra elever lär av varandra med verkligheten som grund.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder datorer som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Med våra lärplattformar Admentum och Canvas får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.