Jobba hos oss

Vi söker dig som vill utmanas, utvecklas och samarbeta tillsammans med oss för att vi och våra elever ska nå längre. Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och du vill göra skillnad – för skillnad gör vi hela tiden.

Hos oss får du en viktig roll i att skapa en trygg och positiv atmosfär som är en förutsättning för lärande. Hos oss kombinerar du din ämnesexpertis med förmågan att vägleda elevernas utveckling genom verklighetsförankrade lärsituationer och meningsfulla utmaningar med tydligt syfte. Här går teknik och hälsa hand i hand med kreativt teamarbete. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt.

Personligt brev behövs inte längre!

Vi har tagit bort det personliga brevet när du söker ledig tjänst hos oss för en mer objektiv rekryteringsprocess.

I stället för att bifoga personligt brev besvarar du två fritextfrågor där du får förmedla varför du vill jobba hos oss och hur du kan bidra utifrån din kompetens. Det gör att alla personer som söker tjänst hos oss får likvärdiga förutsättningar och bedöms på samma grunder.

  • Fokusera på att få med arbetsrelaterad information.

  • Håll dig kortfattad och uppriktig i dina svar. Du får möjlighet att uttrycka dig med 1000 tecken per fråga.

  • Förtydliga vad det var som gjorde att du fastnade för just denna tjänst. Vad uppfattade du som attraktivt? Exempelvis rollens innehåll, oss som företag, sättet vi arbetar på.

  • Förtydliga varför vi ska anställa dig genom att kortfattat beskriva din kompetens i form av utbildning, erfarenhet och kunskap.