Lärandemodellen

Lärande Grundskola är skolan där vi skapar framgång tillsammans. Implementering av arbetet med modellen startade till läsåret 2022/2023. Under läsåret 2023/2024 fortsätter implementeringsprocessen på alla våra skolor och i alla team.

Det handlar om att vi på ett tydligt och konceptuellt sätt fastställer vad en Lärande Grundskola är, vad som särskiljer en sådan skola från andra och hur vi arbetar tillsammans för att följa vårt gemensamma koncept.