Kontakta Södra

Allmänna kontaktuppgifter

sodra@larandegrundskola.se
Växel: 010-139 81 20

Fritidshemmet: 0706-93 50 56
Team F: 010-139 81 30
Team 1: 010-139 81 38
Team 2: 010-139 81 37
Team 4: 010-139 81 41
Team 5: 010-139 81 35
Team 6: 010-139 81 28
Team 7: 010-139 81 36
Team 8: 010-139 81 25
Team 9: 010-139 81 23

Rektor

Annelie Rundblad
010-139 81 22
annelie.rundblad@larandegrundskola.se

Biträdande rektor 

Jonathan Johansson
010-139 81 24
jonathan.johansson@larandegrundskola.se

Koordinator 

Anna Lenngren
010-139 81 21
anna.lenngren@larandegrundskola.se


Personal, ledning och elevhälsa 

Jonathan Johansson, biträdande rektor

Anna Lenngren, Koordinator

Marie-Louise Steisjö, speciallärare

Maria Pettersson, Kurator

Tillförordnad kurator under tiden Anja Loyd är föräldraledig 

Linda Strömberg, Skolsköterska

Ej i tjänst HT23

Emma Askling, Skolsköterska

Anja Loyd, Kurator

Föräldraledig 

Josefine Sandqvist, Speciallärare

Matilda Elg Thunqvist, Skolsköterska

Personal F-6 samt fritidshemmet 

Clara Joelsson, Mentor Team F

Caroline Rostedt, Elevstödjare Team F

Maya Eriksson, Elevstödjare Team 1

Sara- Isabel Wulff, Mentor Team 1

Viola Helmerud, Mentor Team 4

Tove Alexandersson, Mentor Team 4

Linnéa Karnevald, Mentor Team 2

Mikaela Axelsson, Mentor Team 5

Samuel Bråvik, Elevstödjare Team 4-6

Anne-Sophie Carlsson, Elevstödjare Team 5

Pia Lövdal, Mentor Team 6

Martina Wärnehult, Lärare i fritidshem

Eva-Linda Augustsson, Lärare i fritidshem

Rasmus Claar, Lärare i fritidshem

Sara Hjelm, Lärare i idrott och Hälsa samt mentor Team 6

Julia Rosenqvist, Mentor F-3

Föräldraledig

Josef Barkarmo, elevstödjare Team 5

Personal 7-9 samt moderna språk och PREST ämnen 

Matilda Lindström, Mentor i Team 7

Malvina Öhrn, Mentor i Team 8

Petra Bartolic, Mentor Team 8

Sara Thörn, Mentor i Team 8 och Lärare i idrott och hälsa

Agnesa Ibraj, Mentor i Team 9

Arijela Ibrakovic, elevstödjare Team 9 samt lärare i hemkunskap

Carolina Låås, Lärare i resursteamet samt mentor Team 9

Sandrella Mersel, Lärare i resursteamet samt lärare i slöjd

Tillfällig mentor i Team 7 

Tove Sandberg, lärare i engelska och svenska 7-9

Milad Kouz, Lärare i musik och slöjd

Gabriel Kanalga, Lärare i tyska

Linda Boiardt, Elevstödjare Team 8

Daniela Koleska, Lärare i franska

Jorge Vicentes Martinez, Lärare i spanska