Våra hörnstenar

Vi skapar resultat genom helhetstänkande. I vårt helhetstänkande ser vi grundskolan som en sammanhängande lärprocess, från första till nionde klass. I vissa skolor integrerar vi även förskola för ännu mer kontinuitet och långsiktighet. Vi anpassar givetvis lärprocessen för varje ålder men konceptets hörnstenar utgör grunden.

Vi arbetar i ämnesintegrerade uppdrag där eleverna aktivt söker kunskap – ett arbetssätt som stärker förståelsen för helhet och sammanhang. Projekten är förutbestämda och följer en tydlig årsstruktur som kompletteras med ämnesspecifikt arbete för att på bästa sätt stödja elevens lärprocess. Meningsfullt lärande ökar motivationen, ökar glädjen och stimulerar kreativitet. Dessutom ser vi till att skoltiden är kvalitetstid, utan onödiga håltimmar. Det gör skolan tryggare för alla.

Med nyskapande arbetssätt och minst två lärare i varje team får lärarna mer tid för eleverna. Därigenom främjar vi en lärprocess där kontinuerlig feedback och elevens egen förståelse bidrar till hållbar kunskapsutveckling för varje individ. Allt detta, i kombination med ämnesintegrerade projekt och ämnesspecifikt arbete, stimulerar engagemanget hos både lärare och elever.

Att lära i samarbete är grundläggande hos oss och varje team ska ha sin egen lärstudio. Lärstudion är den fysiska miljön som är aktivitetsbaserad för att på bästa sätt stödja arbete såväl i grupp som individuellt. Den egna lärstudion ska främja fokus och lugn och bidra till mindre stress. Dessutom räknar vi också den digitala världen, sociala miljön och fysiska omvärlden till lärmiljön. Allt hänger ihop och skapar sammanhang i Lärande Grundskola.