Vik blir Vira

Vi är mycket glada och förväntansfulla över att få berätta att det nu är klart att Lärande Grundskola Vik blir en F-9 skola. I augusti 2024 öppnar Lärande Grundskola Vira i en ny toppmodern skolbyggnad och med en fantastisk skolgård. Skolan kommer att växa succesivt med start för årskurs 6 hösten 2024. År 2027 är skolan fullt utbyggd till en F-9 skola.

Så här går ansökan till!

Så här går ansökan till för dig som har barn på Lärande Grundskola Vik idag och för dig som har barn på en annan skola och önskar söka plats på Lärande Grundskola Vira.

Så här gör du om du har barn som går i team 5 på Vik idag och önskar plats på Lärande Grundskola Vira i årskurs 6:

Lärande Grundskola Vira blir en F-9 skola. Detta innebär att du som har barn som går i team 5 på Vik idag automatiskt får en plats på Lärande Grundskola Vira till läsåret 2024/2025 och det innebär också att ditt barn får möjlighet att stanna på Vira ända till team 9.

  • Om du som har barn som går i team 5 på Vik idag önskar plats i årskurs 6 på Lärande Grundskola Vira, behöver du inte göra en ansökan i kommunens skolval utan du behöver endast registrera din ansökan snarast via denna länk: Registrera ansökan till Vik (Vira) årskurs 6 hösten 2024
  • Om du som har barn som går i team 5 på Vik idag inte önskar plats på Lärande Grundskola Vira, behöver du göra en ansökan i kommunens skolval. Skolvalet öppnar den 22 januari 2024 och stänger 2 februari 2024.

Så här gör du om du har barn som går i team 5 idag på en annan skola och vill byta till Lärande Grundskola Vira till årskurs 6:

Om du som har barn som går i team 5 idag på en annan skola och vill byta till Lärande Grundskola Vira till årskurs 6, behöver du registrera en ansökan samt göra en ansökan i kommunens skolval. Elever på Lärande Grundskola Oden och Lärande Grundskola Fresta har inte platsgaranti till Lärande Grundskola Vira, så en ansökan och skolval behöver göras. Skolvalet öppnar den 22 januari 2024 och stänger 2 februari 2024. Mer information om skolvalet till årskurs 6 finns på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Registrera din ansökan via denna länk: Ansökan till Lärande Grundskola Vik (Vira)

Så här gör du om du har barn som går på Vik idag och önskar plats i årskurs 6 på Lärande Grundskola Vira:  

Du som har barn som går på Vik idag har automatiskt en plats på Lärande Grundskola Vira i årskurs 6, och det innebär också att ditt barn får möjlighet att stanna på Vira ända till team 9. Du behöver inte göra en ansökan i kommunens skolval utan du behöver endast registrera din ansökan.

Registrera din ansökan via denna länk: Ansökan till Lärande Grundskola Vik (Vira)

Så här gör du om du har barn som går på en annan skola idag och önskar plats på Lärande Grundskola Vira:  

Du som har barn som går på en annan skola idag och önskar plats på Lärande Grundskola Vira behöver ställa ditt barn i kö och göra en ansökan till Lärande Grundskola Vira i kommunens skolval. Skolval görs till förskoleklass och årskurs 6. Mer information om skolvalet finns på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Ställ ditt barn och registrera din ansökan via denna länk: Ansökan till Lärande Grundskola Vik (Vira)

 

Rektor

Sofia Tunell
076-677 95 84
sofia.tunell@larandegrundskola.se

Biträdande rektor

Elias Merei
070-967 39 65
elias.merei@larandegrundskola.se

Läs mer om planeringen och byggnationen av den nya skolan

Lärande Grundskola Vik tar klivet in i toppmodern skolbyggnad hösten 2024.

- Vi ser med glädje fram emot att få öppna upp nästa läsår i en fantastisk skolbyggnad. Det skapar fantastiska möjligheter att tillsammans med våra engagerade lärare göra lärandet meningsfull för våra elever, till att nå sin fulla potential, säger Sofia Tunell, Rektor Lärande Grundskola Vik.

I samband med flytten till en ny skolbyggnad inkluderas även den nya skolmiljön, som på bästa sätt bidrar till elevernas lek och lärande, både inomhus- som utomhus. Vi visar på en skola för en ny tid, där vi sätter lärandet i sitt rätta sammanhang.

Nese Giray, förstelärare på Lärande Grundskola Vik berättar bland annat om hur den nya skolan ger fantastiska möjligheter att vidareutveckla lärandet tack vare nya flexibla lärmiljöer.

- De fysiska rummen påverkar vilken typ av undervisning som bedrivs och hur olika aktiviteter kan utformas. Vi får nytt tillagningskök, nya slöjdsalar och miljön utomhus ger oss ännu bättre förutsättningar att få till ökade aktiviteter hos eleverna. Här kan vi bland annat planera in olika former av rast-aktiviteter på ett helt annat sätt, berättar hon.

Vårdnadshavare, Matilda Andersson, som tidigare var elev på Lärande Grundskola Vik berättar att hennes två barn, som går på samma skola, är otroligt peppade på att flytta till Lärande Grundskola Vira.

- Det är både efterlängtat och välbehövligt, säger hon. Förutom en stor härlig skolbyggnad, får de med sig det nya sättet att lära tack vare Lärandemodellen. Det känns lyxigt. Till det, får de även ett eget tillagningskök på skolan, vilket ökar kvalitet på maten. Även om det är bra idag, så blir det ett snäpp vassare.

En ny idrottshall – Virahallen, byggs i nära anslutning till skolan.

En ny idrottshall, Virahallen kommer att byggas av Upplands Väsby kommun för att stå helt klar år 2025 i nära anslutning till Lärande Grundskola Vira. Det kommer att bli en fullstor hall, på max 1500 kvm, vilket går att läsa mer om på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Byggnation av den nya skolan pågår och kommit så långt att byggnadsställningar tagits bort på delar av fasaden. På skolans framsida håller en skolgård med lekplats ta form.
Byggnation av den nya skolan pågår och kommit så långt att byggnadsställningar tagits bort på delar av fasaden. På skolans framsida håller en skolgård med lekplats ta form.
På skolgården runt skolan börjar olika pedagogiska lärmiljöer utomhus ta form, däribland amfiteater och upplevelsestig.
På skolgården runt skolan börjar olika pedagogiska lärmiljöer utomhus ta form, däribland amfiteater och upplevelsestig.
Byggnation av den nya skolan har pågått sedan 2022.
Byggnation av den nya skolan har pågått sedan 2022.
Planering av den nya skolan började 2020.
Planering av den nya skolan började 2020.