Lärande Grundskola Falun fokuserar på meningsfullt lärande utifrån Lärandemodellen

15 maj 2023

Glenn Rothén, förstelärare och Carola Harchaoui Fällman, lärare undervisar båda två på Lärande Grundskola Falun. Vi hörde oss för med dem om vad det konkret innebär att planera för de ämnesintegrerade uppdragen utifrån ett meningsfullt lärande i Lärandemodellen.

Lärande Grundskola Falun fokuserar på meningsfullt lärande utifrån Lärandemodellen

Hur jobbar ni med själva planeringsarbetet för olika uppdrag på skolan. Kan ni beskriva lite?
Efter att vi som lärare gjort en grovplanering, introducerar vi eleverna i det unika uppdraget, berättar Glenn. Vi väljer sedan att bryta ned uppdraget och försöker förstå vilken kunskap och vilka förmågor som vi behöver för att nå fram till slutmålet om ett meningsfullt lärande för våra elever. Vårt fokus efter det blir att få en större förståelse och en ökad kunskap kring de ämnen som rör just det uppdraget. Teamlärarna väljer sedan att anpassa uppdraget på bästa sätt för våra elever.

Varför arbetar ni på det sättet. Vad ger det för fördelar för eleven?
Eleverna får en röd tråd i arbetet i flera olika ämnen och det ger ett mer värdeskapande lärande. Vi upplever att de tycker att det är både roligare och lättare, vilket motiverar dem i sin undervisning, berättar Glenn. Det är alltid en viss utmaning att starta ett nytt arbetssätt och eleverna är vana att ha separata ämneslektioner som tidigare, men nu efter snart ett läsår känns det som att de börjar uppskatta det och gillar att arbeta i uppdragen, lägger Carola till.

Hur går arbetet till för er som lärare när det gäller team och samverkan kring uppdragen?
Vi börjar med att titta på vilka delar som gäller från det centrala innehållet (Lärande Grundskola) som ingår i uppdraget och gör sedan en grovplanering med det som grund, förklarar Glenn. Vi går sedan tillsammans igenom de arbetsområden som vi anser bör ingå i uppdraget och fördelar sedan ut områdena mellan oss, så att vi använder vår kompetens så effektivt som möjligt. Vi har kortare avstämningar nästan dagligen om vad vi gör på våra arbetspass och om det är något särskilt som går bra, extra bra eller kanske är lite mer utmanande just då, berättar Carola. Sedan har vi även kontinuerliga tillfällen där vi planerar sådant som tar lite längre tid att arbete med till exempel om grupperna i teamen ska göras om eller utifrån de mer långsiktiga behoven, tillägger hon.

Hur upplever ni responsen från eleverna? Ser ni någon effekt redan nu?

Vi upplever att eleverna gillar att det finns ett större sammanhang som deras lektioner hänger ihop med. Att det finns ett slutmål på varje uppdrag och att arbetet med ett uppdrag tar slut för att sedan börja med något nytt, berättar Glenn.

Med tanke på den positiva responsen från eleverna, kan ni ge några exempel på uppdrag som ni genomfört hittills?
I ett av uppdragen redovisade eleverna hur de till exempel byggde upp en egen värld i spelet Minecraft. Det blev en tydlig slutprodukt som var både lätt och rolig att visa upp för många nyfikna och intresserade under vårt öppna hus som hölls den 15 mars, berättar Carola. Just nu arbetar vi med fokus på hur vi ska förhindra att världen går under till följd av klimatförändringarna. Vi upplever att eleverna känner ett syfte med arbetsområdena vi går igenom till exempel att lära sig att uttrycka sig i skrift, retorik och om biologisk mångfald vilket är väldigt roligt, avslutar Glenn stolt.

På frågan om hur det känns för Emma i team 7 att jobba med det nya uppdraget; Hur ska vi förhindra att världen går under till följd av klimatförändringarna, svarar hon.
- Klimatförändringarna är ett svårt uppdrag, men ju mer vi kom in i det så blev det intressant och kul, säger hon.