Anders Enström vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2022

21 oktober 2022

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, utsågs under torsdagen den 20 oktober till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att sätta NO-ämnena i en verklig kontext och utveckla en kreativ och inkluderande undervisning.

Anders Enström vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2022

- Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i samverkan med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge. Årets pristagare visar vägen till en skola som lägger en stabil kunskapsgrund i samverkan med samhället och världen utanför skolan och förankrar demokratins värden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat tillsammans med kollegor. Totalt var drygt 100 lärare från hela landet nominerade till årets Guldäpplen.

Årets pristagare – Lärarpriset Guldäpplet

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge.

- För att han sätter NO-ämnena i en verklig kontext och strävar efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Han vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.

Anders mottog lärarpriset Guldäpplet vid Guldäpplets dag, som genomfördes både analogt och digitalt på Lärarnas Hus i Stockholm under torsdagen.