Anders från Lärande Grundskola Skapa är en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet

5 oktober 2022

Ett hundratal lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2022. Bland dessa har juryn utsett årets tre finalister, som presenterades i samband med ett digitalt event på onsdagen. Anders på Skapa är en av dem.

Anders från Lärande Grundskola Skapa är en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

– Årets finalister visar på arbetssätt som gör skolan ”viktig på riktigt” genom att utveckla samspelet med samhället utanför skolan och bidra till en omvärldskontakt som stärker lärprocessen. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisningen i samspel med omvärlden eller för att skapa en personligt anpassad lärmiljö och samtidigt bidra till skolans kollegiala utveckling, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge, är en av tre finalister. Anders sätter NO-ämnena i en verklig kontext. Från att arbeta med eleverna i projekt där man byggt sitt centrum i Minecraft, till simuleringar eller att skapa appar. Han strävar efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg får Anders till ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Anders vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.

Prisutdelning och Guldäpplets Dag

Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2022 utses torsdagen den 20 oktober på Guldäpplets dag i Stockholm. Var och en av de tre finalisterna presenterar sitt arbete och samtalar med forskare. Under Guldäpplets Dag delas också Guldäpplejuryns Särskilda Pris ut. Allt delas även online.

Om Guldäpplet

Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter.

Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Processen innebär att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Finalister och vinnare utses av en jury. I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av lärarprofessionens egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.