Välkommen till Lärande Grundskola

22 september 2022

Lärande Grundskola är en skola för en ny tid. Här vill vi att eleverna ska få uppleva ett värdeskapande och meningsfullt lärande, känna sig trygga, få möjlighet att vara kreativa i ett sammanhang, omges av trygga och inspirerande lärare och där lärandet även skapar värde för andra. Allt vi gör utgår vi från ett helhetstänkande med eleven och barnet i fokus, säger Marina Malmqvist, VD för Lärande Förskolor och Grundskolor AB.

Välkommen till Lärande Grundskola

Vi fokuserar på meningsfullt lärande, närvarande lärare och inspirerande lärmiljöer som bidrar till trygghet, glädje och kreativitet. Allt i en kontinuerlig lärprocess som motiverar och engagerar såväl elever som lärare – hela vägen från förskolan till nionde klass. Genom att samla förskolor och skolor under ett gemensamt Lärandevarumärke förenas vi i vårt pedagogiska arbetssätt och erbjuder ett utökat nätverk för våra medarbetare. Det visar också på Lärandes tydliga ambition och satsning på dessa skolformer.

Rektorer och förstelärare involverade i att ta fram ny modell

Beprövad erfarenhet och aktuell forskning ligger till grund för modellen som har vuxit fram successivt. En projektgrupp med medlemmar från centrala funktioner, skolledare och förstelärare har varit involverade i processen. De som har jobbat med konceptet har tagit tillvara förskolornas och grundskolors olika styrkor.

- Det känns inspirerande och väldigt roligt att alla våra grundskolor samlas kring vår nya Lärandemodell. Det är ett gediget arbete från många involverade personer som ligger bakom implementeringen på våra grundskolor. På det sättet kommer vi samman i en starkare samarbetskultur, och jag tror att det kommer synas på våra enheter och våra elevers välmående och resultat ganska omedelbart, säger Adam Aldhagen, utvecklingsledare på Lärande Förskolor och Grundskolor AB.

Totalt kommer Lärande Förskola och Lärande Grundskola att ha cirka 2 600 barn och elever när namnändringen äger rum den 3 oktober. Då firas det officiella namnbytet med barn, elever och medarbetare runt om i landet.

Fakta – Dessa är Lärande Grundskolor:

Lärande Grundskola Oden (tidigare Magnetica, Odenskolan, Upplands Väsby)

Lärande Grundskola Fresta (tidigare Magnetica, Frestaskolan, Upplands Väsby)

Lärande Grundskola Vik (tidigare Magnetica, Vikskolan, Upplands Väsby)

Lärande Grundskola Magneten (tidigare Magnetica, Magneten Resursskola, Upplands Väsby)

Lärande Grundskola Skapa (tidigare Skapaskolan, Huddinge)

Lärande Grundskola Östra (tidigare Erlaskolan Östra, Norrköping)

Lärande Grundskola Södra (tidigare Erlaskolan Södra, Norrköping)

Lärande Grundskola Falun (tidigare Erlaskolan Falun, Falun)