Lärande Grundskola satsar på matematik genom samarbete med Matteappen

20 september 2022

Lärandegruppen med bas i Norrköping erbjuder förskola, grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola att inleda ett samarbete med Matteappen som en del i gruppens matematiksatsning. Detta innebär att alla Lärandegruppens grundskoleelever kommer ha tillgång till det digitala verktyget från och med höstterminen.

Lärande Grundskola satsar på matematik genom samarbete med Matteappen

Lärandegruppen vill med satsningen fortsätta att hålla sig i framkant inom digitalisering samtidigt som man gör en riktad satsning inom just matematik


– I höst börjar vi arbeta med ett tydligt konceptualiserat arbetssätt på våra grundskolor som vi kallar Lärandemodellen. Vi kommer arbeta ämnesövergripande där matematiken integreras med andra ämnen samtidigt som eleverna även kommer ha rena matematikpass, berättar Jonna Rådegård, utvecklare i digitalitet på Lärandegruppen.

Innan man tog beslutet att köpa in Matteappen gjordes en gedigen utvärdering under vilken Jonna har haft en nära dialog med de lärare som använt Matteappen.

– Vi har fått mycket positiv feedback. Särskilt uppskattat är det att läraren enkelt kan se hur elevgruppen lycktas med övningarna och kan fokusera på att ha diskussioner kring de uppgifter där många haft utmaningar. Möjligheten att anonymisera flera elevlösningar och jämföra dem sida vid sida skapar också ett utmärkt underlag för att driva det matematiska resonemanget framåt i klassrummet.

Matteappen har växt snabbt under de senaste åren och när höstterminen drar igång kommer mer än var 5:e grundskoleelev i Sverige ha tillgång till verktyget.

– Det är fantastiskt roligt att se att allt fler skolledare ser möjligheter att lyfta resultaten i matematik genom riktade insatser med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och likvärdighetfrågor. Vi ser det som ett riktigt lyxproblem att behöva välja vilka huvudmän vi fördjupar vårt samarbete med och är glada över att Lärandegruppen är en av dem då vi haft en jättebra dialog och ser ett stort engagemang för de här frågorna, säger Henrik Appert, VD på Matteappen.

När Lärandegruppens grundskoleelever är tillbaka i klassrummet efter sommarlovet kommer de alltså mötas av både nya arbetssätt och digitala verktyg.

– Vi ser mycket fram emot att ta satsningen till nästa nivå under hösten och har tydliga mål att förbättra kunskapsresultaten, skapa nya innovativa undervisningsmetoder och bli ännu bättre på att arbeta datadrivet, avslutar Jonna.