Teamlärarskap ökar elevernas trygghet och motivation på Lärande Grundskola!

16 maj 2024

På Lärande Grundskola följer alla lärare eleverna under hela skoldagen. Med stöd av Lärandemodellen får varje lärarteam mer tid tillsammans, vilket öppnar upp för möjligheter att lära känna varje elev i klassen. Detta skapar en mer anpassad undervisning, där varje elev får chansen att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Resultatet blir ökad inspiration, glädje och trygghet - den sanna lusten till att lära!

Teamlärarskap ökar elevernas trygghet och motivation på Lärande Grundskola!

Vi hörde oss för med lärarna Carola Adamsson och Helene Holmberg, på Lärande Grundskola Oden om hur de jobbar tillsammans med eleverna på skolan. Vi ville höra deras berättelse över hur Lärandemodellen har förändrat deras arbete i klassrummet och om elevernas engagemang och kunskapsutveckling.

På vilket sätt skiljer sig arbetet på Lärande Grundskola från uppdraget som lärare på en annan skola med traditionell undervisning?

- En stor skillnad är att vi kan växeldra med varandra, förklarar Carola. I stället för att ha egna lektioner med alla elever, kan vi bytas av inom teamet. Först är man den som planerar och håller i lektionen, för att i nästa stund finnas mer i bakgrunden och vara det där extra stödet för våra elever som har behov av det. Det här sättet att jobba i team gör det också lättare att kunna reflektera över hur dagen har varit och att informera varandra till vad som varit bra och vad som kan förbättras eller kanske ändras till nästa gång, säger Carola.

-Jämfört med den mer traditionella undervisningen där man läser ett ämne i taget, så slipper vi avbryta eleverna så mycket med det dem gör för stunden, berättar Helene. Vi arbetar i stället i uppdrag, med flera ämnen samtidigt under hela skoldagen, vilket gör det mer processinriktat och kvalitativt för både eleverna som för oss lärare. Det känns väldigt bra, säger hon.

På vilket sätt bidrar teamlärarskapet till elevernas lärande, trygghet och studiero?

- Vi ser en tydlig positiv effekt, både på elevernas lärande och deras motivation och trivsel i klassrummet och i skolan, förklarar Carola. När vi som teamlärare upplever skolans miljö och arbetssätt med Lärandemodellen som positiv, trygg och inspirerande så gör det även undervisningen roligare för oss och eleverna. Det ger den där extra energin och glädjen till att vilja lära tillsammans, säger hon.

- Ett exempel på det är när eleverna arbetade med uppdraget; sanning, myter och tro med bland annat fornnordisk mytologi, där de fick olika arbetsuppgifter med kreativa projekt. Här skulle de utforska ämnet djupare och själva sätta ord på vad de fått lära sig. När det sen presenterades, där de fick visa upp sina arbeten och återberätta muntligt och skriftligt vad de fått lära sig för vårdnadshavarna, blev de väldigt imponerade av deras kunskaper. Eleverna växte enormt och det skapade såklart en stolthet och glädje hos oss alla. Det är en fantastisk känsla att få vara med om, säger hon.

Helene berättar vidare om hur de tillsammans i lärarteamet försöker få eleverna att diskutera mycket med varandra och effekten av det.

- Vid till exempel uppstarten av läsåret där vi presenterar alla uppdrag som vi ska arbeta med, kan diskussionerna fortsätta även inne i matsalen, ler Helene. De jämför sina tankar för varandra och framför sina argument. De visar också att det är ok att ha olika åsikter, vilket är jätteroligt att höra. Det säger en hel del om hur trygga våra elever är hos oss och med varandra.

Hon fortsätter att berätta om Lärandemodellen och den studiero som många elever behöver.

- Med Lärandemodellen har vi kunnat utveckla vår förmåga att samarbeta och planera mer tillsammans. Att kunna bolla idéer, vilket är väldigt roligt berättar hon. Det ger oss större möjligheter att kunna dela upp eleverna i grupper eller att variera mellan halvklass och mindre grupper, utifrån elevernas olika behov. De skapar bra förutsättningar för den studiero som många behöver.

Har ni något mer exempel på hur ni jobbar tillsammans som team med eleverna som ni vill dela med er av?

Carola beskriver direkt om den påhittade datainsekten ”Bugge” som fångat elevernas engagemang.

- Vi skapade uppgifter med frågor som Bugge mailade till eleverna som de fick svara på. Här fick de lära sig att maila och att formulera sina egna tankar som frågor och svar, men med egna ord och meningar. Det här utvecklades ännu mer, utifrån en väldigt bra dialog tillsammans med eleverna, berättar Carola. I samma uppdrag fick de även lära sig mer om poddar och att göra egna poddavsnitt vilket var otroligt spännande. Varje podd handlade om veckans skolarbete och vi såg till att skicka hem alla avsnitt till vårdnadshavarna som fick lyssna. Det var väldigt uppskattat och värdeskapande för oss alla, berättar hon.

Lättare att hänga med bekräftar vårdnadshavare

Elin, vårdnadshavare med två barn på skolan bekräftar hur Lärandemodellen gjort inverkan.

-Båda våra barn tycker att det finns lärare nära. Största skillnaden är att skolan jobbar i uppdrag och att det är kul och intressant som förälder att följa. Det är lättare att hänga med på vad som görs i skolan, berättar hon.

Carola, teamläraren bekräftar Elins berättelse.

- Eleverna berättar mer för sina föräldrar om vad de lärt sig, vilket gör att de i sin tur är mer informerade vid till exempel utvecklingssamtalen. Det känns väldigt positivt, säger hon och ler.

Ett av alla lärarteamen på Lärande Grundskola Oden. Från vänster till  höger, Teamlärare Carola Adamsson och Helene Holmberg.
Ett av alla lärarteamen på Lärande Grundskola Oden. Från vänster till höger, Teamlärare Carola Adamsson och Helene Holmberg.

Det är lättare att hänga med på vad som görs i skolan.

Elin