Lärande Grundskola Vik tar klivet in i toppmodern skolbyggnad hösten 2024. Byter namn till Lärande Grundskola Vira.

31 oktober 2023

Stora och spännande förändringar väntar! I juli 2024 tar Lärande Grundskola Vik klivet in i en ny toppmodern skolbyggnad som ger plats för totalt 420 elever. I samband med det genomförs ett namnbyte till Lärande Grundskola Vira. Dörrarna öppnas upp för både nya och befintliga elever hösten 2024. Redo för ett nytt läsår.

Lärande Grundskola Vik tar klivet in i toppmodern skolbyggnad hösten 2024. Byter namn till Lärande Grundskola Vira.
Byggnation av den nya skolan pågår. Dörrarna öppnas och elever välkomnas till det nya läsåret 2024/2025.
Byggnation av den nya skolan pågår. Dörrarna öppnas och elever välkomnas till det nya läsåret 2024/2025.

- Vi ser med glädje fram emot att få öppna upp nästa läsår i en fantastisk skolbyggnad som inkluderar elever från Förskoleklass upp till Team 5. Vi kommer kunna ge plats för 130 fler elever, från dagens 290 till 420. Det skapar fantastiska möjligheter att tillsammans med våra engagerade lärare göra lärandet meningsfull för våra elever, till att nå sin fulla potential, säger Sofia Tunell, Rektor Lärande Grundskola Vik.

I samband med flytten till en ny skolbyggnad inkluderas även den nya skolmiljön, som på bästa sätt bidrar till elevernas lek och lärande, både inomhus- som utomhus. Vi visar på en skola för en ny tid, där vi sätter lärandet i sitt rätta sammanhang.

Nese Giray, förstelärare på Lärande Grundskola Vik berättar bland annat om hur den nya skolan ger fantastiska möjligheter att vidareutveckla lärandet tack vare nya flexibla lärmiljöer.

- De fysiska rummen påverkar vilken typ av undervisning som bedrivs och hur olika aktiviteter kan utformas. Vi får nytt tillagningskök, nya slöjdsalar och miljön utomhus ger oss ännu bättre förutsättningar att få till ökade aktiviteter hos eleverna. Här kan vi bland annat planera in olika former av rast-aktiviteter på ett helt annat sätt, berättar hon.

Vårdnadshavare, Matilda Andersson, som tidigare var elev på Lärande Grundskola Vik berättar att hennes två barn, som går på samma skola, är otroligt peppade på att flytta till Lärande Grundskola Vira.

- Det är både efterlängtat och välbehövligt, säger hon. Förutom en stor härlig skolbyggnad, får de med sig det nya sättet att lära tack vare Lärandemodellen. Det känns lyxigt. Till det, får de även ett eget tillagningskök på skolan, vilket ökar kvalitet på maten. Även om det är bra idag, så blir det ett snäpp vassare.

En ny idrottshall – Virahallen, byggs i nära anslutning till skolan.

En ny idrottshall, Virahallen kommer att byggas av Upplands Väsby kommun för att stå helt klar år 2025 i nära anslutning till Lärande Grundskola Vira. Det kommer att bli en fullstor hall, på max 1500 kvm, vilket går att läsa mer om på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Informationstillfälle på Lärande Grundskola Vik den 22 november

Den 22 november hålls ett informationstillfälle på Lärande Grundskola Vik. Här finns bra möjligheter att få mer information om både Lärandemodellen som beskriver hur vi bidrar till elevens lärande utifrån sin personliga och kunskapsmässiga utveckling samt om den nya skolan och de nya lokalerna. Läs gärna mer om tid och detaljer på Lärande Grundskola Viks hemsida.

- Vi ser verkligen fram emot att få träffa både nya och befintliga vårdnadshavare. Det blir roligt att få berätta hur vi jobbar idag och vad som sker framåt under läsåret. Vi har en spännande tid framför oss. En framtid full av möjligheter, avslutar Sofia.

Intresserade vårdnadshavare välkomnas att ställa sitt barn i kö redan nu, via hemsidan.